Distribúcia a predaj tlače / Veľkoobchod s tabakovými výrobkami a Doplnkovým tovarom
kzt
...nájdete TU !!!

 

 Distribúcia tlače


                  Vychádzajúc z   potrieb  kupujúceho,  teda aby  na  predajných  bodoch bola každé ráno  zabezpečená čerstvá tlač, pre nás z toho vyplýva začať s distribúciou už v predchádzajúci deň. Celá distribúcia  začína a končí na distribučnom oddelení.  Vyzerá to byť jednoduché, celý proces je však trošku zložitejší...    Je  to  plynulá  súhra  medzi  Distribučným oddelením,  Oddelením  Remitendy, Nočnou zmenou, Vodičmi a nie v poslednom rade aj s našimi Odberateľmi tlače.

Takže ako to vlastne funguje ?

        Na základe dodávaného množstva Množstvá objednávame na základe štatistických
údajov predajnosti z predchádzajúcich období
(vyhodnotených z počítačov)
tlačív (z MP Kapa Bratislava) vytlačí Distribučné odde-

 

  lenie  dodacie  listy   pre denníky a  časo-   pisy a súčasne spra-   cúva   remitendu   z   predchádzajúceho   dňa. Popritom prie-   bežne  spracúva  aj   požiadavky  a rekla-   mácie  našich odbe-   rateľov.

                                                                 

Približne v čase keď končí denná zmena, nastupuje do práce Nočná zmena. Dodacie listy vytvorené na distribučnom oddelení sú podkladom pre nočnú zmenu pri triedení a priprave dennej tlače a časopisov pre rozvoz.

Pre odbúranie fyzickej záťaže pri triedení a takisto za účelom zníženia chybovosti v triedení tlače firma zakúpila dopravníkový pás. Pre elimináciu chýb vykonávame i dvojitú kontrolu triedených balíkov.

     

V skorých ranných hodinách sú časopisy dopravené do novinových stánkov našimi vozidlami...

...súčasne vodiči zvážajú od odberateľov remitendu,...


  ...ktorá sa ďalej triedi na oddelení Remitendy  a spracúva   resp. zapracúva späť do počítačov  na  Distribučnom odd-   elení. Tieto údaje  sú potom podkladom  pre ďalšie objed-   návky tlačovín.
 Takto vyzerá približne najjednoduchší "distribučný cyklus",   ktorý sa týka  denníkov.  U časopisov sa remitedna zbiera
  po uplynutí doby periodicity príslušného časopisu.

Samozrejme zriedkavo, ale stane sa, že dôjde k chybám (kolíziám) v distribúcii. Môže ich spôsobiť ľudský faktor ale i počasie. Veľké nárazové množstvá tlačív s rôznymi prílohami (DVD-čkami, skladačkami a pod.) od vydaveteľov a tým súvisiacimi spôsobmi balenia a dopravou - dajú poriadne zabrať niekedy i skúseným členom teamu v triedení, i šoférom.

...


    Distribúcia drobného tovaru


    Náš veľkosklad sa zaoberá so zásobovaním predajní,  trafík a
    priamym predajom tabakových výrobkov.
    Každý deň chystáme tovar pre šoférov, ktorý na ďalší deň roz-     vážajú tovar do okolia Pezinka,  Nových Zámkov a  Komárna.


   

Pri prvej návšteve našej veľkoobchodnej     predajne  je potrebné sa  zaregistrovať.    
K registrácii stačí priniesť živnostenský    
list.   Potom  zákazník môže  nakupovať    
vo veľkosklade  za veľkoobchodné ceny.    
Otvorené máme od:    PO   - PIA              
7,30 - 15,00 hod.    Spoločnosť   D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. je zapísaná v obchod.registri okr. súdu Trnava; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 928/T  
Home V O P Management Distribúcia Predajná sieť Udalosti Kontakt