Distribúcia a predaj tlače / Veľkoobchod s tabakovými výrobkami a Doplnkovým tovarom

 

 KontaktAdresa:   


D. A. CZVEDLER spol. s r.o.
Kláštorná č. 4
931 01 Šamorín
 

Konatelia :   

Email: <jani@czvedler.sk>
         < vidi@czvedler.sk>
 

Zástupca:   

Tel.       031 / 59 127 39
Email: <zuzana@czvedler.sk >
 

Ústredňa:   

Tel:       031 / 59 127 16
 

Sekretariát:   

Tel.       031 / 59 127 16
Fax:      031 / 562 42 17
Email: <sekretariat@czvedler.sk >
 

Ekonomický úsek:   

Tel.       031 / 59 127 19
Email: <anicka@czvedler.sk >             ( mzdy )
Tel.       031 / 59 127 20
Email: < grandtnerova@czvedler.sk>   (účtovníctvo)
Tel.       031 / 59 127 18
Email: < bodoova.ekonomicke@czvedler.sk> (ekonomicke)
Tel.       031 / 59 127 38
Email: < ekonomicke@czvedler.sk>     (pohľadávky)
 

Distribučné oddelenie:    

Tel.       031 / 59 127 23, 30, 32
Email: < untermayer@czvedler.sk>

Tel.       0911   405   870                     (reklamácia SDRL)
            0911   405   871                              - " -

 

Skladové hospodárstvo:    

Tel.       031 / 59 127 22
Email: <csaba@czvedler.sk >                (ved. skladu)
 

www:    

http://www.czvedler.sk/
 Spoločnosť   D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. je zapísaná v obchod.registri okr. súdu Trnava; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 928/T  
Home V O P Management Distribúcia Predajná sieť Udalosti Kontakt