Distribúcia a predaj tlače / Veľkoobchod s tabakovými výrobkami a Doplnkovým tovarom
kzt
...nájdete TU !!!

 

 Udalosti - Aktuality   Pracovné ponuky        Momentálne nemáme voľné pracovné miesta !!!Staňte sa našim Partnerom

          Ak sa vážne zamýšlate  nad predajom  tlačovín a chystáte sa otvoriť novinový stánok  -  naša   spoločnosť
Vám ponúka svoje služby  -  dodávku tlačovín a drobného tovaru do Vašich stánkov.   Aby sme Vám uľahčili prvé kroky v rohodovaní sa, chceme  Vám poskytnúť zopár základných informácií  k našej prvotnej spolupráci. K uza-vretiu zmluvy (,ktorá sa uskutoční v našej firme), od Vás budeme požadovať:
             - predložiť živnostenský list a doklad o pridelení DIČ
             - kópiu výpisu z obchodného registra (max.3 mes. staré)
             - kópiu osvedčenia o registrácii na DPH (ak ste platiteľom)
             - poskytnúť informácie o lokalizácii a type predajného bodu
             - zabezpečiť debničku na ukladanie dodávaných tlačovín a zámku s kľúčom pre nášho šoféra
            
V tom prípade, ak ste už pevne rozhodnutý stať sa našim partnerom,   dovoľujeme si Vás požiadať o prečítanie si Veľkoobchodných podmienok na našej WWW stránke v časti VOP, potrebných k uzavretiu zmluvy a kontaktovať sa s našim Distribučným oddelením.

E D O S

   je komplexné HW a SW riešenie umožňujúce prostredníctvom jedného zariadenia predávať rôzne druhy služieb
   a súčasne   -  umožňujúce obojsmernú komunikáciu medzi centrálou   a   registračnou pokladňou (napr: predaj
   na základe EAN kódov, dobíjanie telef.kariet...,   predaj vstupeniek na kultúrne, športové podujatia a pod.)
   Projekt sme rozbehli ešte v r. 2008. v testovacej verzii.   Boli vytvorené prepojenia našich novinových stánkov
   s centrálami.
   Úkony obnášali:
           - zabezpečenie serverového pripojenia centrály EDOS
           - inštalácie PC EDOS na predajných bodoch a zriadené konektivity aDSL
           - zjednocovanie číselníkov a zaškolenie užívateľov
           - otestovanie funkčnosti systému EDOS
           - vykonanie invetúr pred prechodom na EDOS.
   Rok 2009 znamenal prechod na ostrú prevádzku (na prvých predajných bodoch)
   - a postupne sme zaviedli všetkých cca 50 našich stánkov na EDOS.
   Týmto krokom - modernizáciou systému predaja, sme prispeli   k rýchlejšiemu spracovaniu informácií
   medzi našimi stánkami a centrálami.
   Na základe skutočného stavu  tovaru na predajnom bode    -   k rýchlejšiemu zisteniu nedostatkov,  prípadného
   dopytu zo strany spotrebiteľa.

FotoAlbum

... v priestoroch firmy
Vítajte
Uzatvorili sme r. 2007
GulášPárty
2007
Párty v Bodíkoch
Bodíky
2008
...a II. ročník Czvedler Talentu-2009
Mikuláš
2008
Archivne zábery z pred r.2005
FotoArchív

Spoločnosť   D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. je zapísaná v obchod.registri okr. súdu Trnava; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 928/T  
Home V O P Management Distribúcia Predajná sieť Udalosti Kontakt