O spoločnosti

Naša spoločnosť pracuje v oblasti distribúcie periodickej tlače ako jedna z regionálnych distribučných firiem pôsobiacich na Slovensku v spolupráci s firmou Mediaprint – Kapa. 

Vznikla v roku 1990 ako súkromná firma dvoch fyzických osôb. Prudký rozvoj spoločnosti a doba však vyžiadala transformáciu z fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Za túto vyše 30-ročnú pôsobnosť si firma D.A. Czvedler z nadobudnutých skúseností vybudovala a zásobuje hodnotnú distribučnú sieť na južnom a  juhozápadnom Slovensku.

Naša sieť zabezpečuje okrem distribúcie kompletného sortimentu domácej tlače aj vybrané zahraničné tituly, ďalej dodáva kompletný sortiment tabakových výrobkov ako aj doplnkový tovar a rôzne služby.

Top