Podacie a odberné miesto pre spracovanie analógových formátov (fotky, video záznamy) do digitálnej formy